088 61 61 100
05-12-2018
14-11-2017
07-07-2017
10-06-2017
08-05-2017

Je bent nu op onze indexering alimentatie pagina over 2018. Wilt u de meest actuele informatie lezen klik dan op onze blog indexering alimentatie 2019.

Betaal of ontvang je alimentatie? Dan is het volgende voor jou van belang. Alimentatie moet jaarlijks worden verhoogd met een bepaald percentage op grond van de wet, tenzij je dit bij convenant hebt uitgesloten. Inmiddels is het indexeringspercentage voor komend jaar bekend gemaakt. Per januari 2018 moeten alimentatiebedragen worden verhoogd met 1,5 %. Alimentatie wordt meestal aan het eind van de maand bij vooruitbetaling voldaan, dus vergeet niet het maandelijkse bedrag per eind december aan te passen.

Indexering alimentatie 2018


De verhoging met 1,5 % geldt zowel voor partner- als voor kinderalimentatie.

In convenanten kan dit indexeringspercentage ook voor andere bedragen van toepassing zijn verklaard. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als jullie werken met een kinderrekening. Soms wordt afgesproken dat onttrekkingen aan de kinderrekening ook moeten worden geïndexeerd.

Tip: stem even met elkaar af welke bedragen verhoogd moeten worden en hoe het totaalplaatje er voor komend jaar komt uit te zien. Zo kun je misverstanden voorkomen.


Indexering alimentatie 2018 met terugwerkende kracht


Is de alimentatie de afgelopen jaren niet verhoogd, dan moet dat alsnog gebeuren.

De indexeringspercentages over de afgelopen jaren zijn:

2017: 2,1%

2016: 1,3%

2015: 0,8%

2014: 0,9%

2013: 1,7%

2012: 1,3%

2011: 0,9 %

 

Op de website van het LBIO staat een gemakkelijke tool waarmee je kunt berekenen hoe hoog het bedrag nu zou moeten zijn.


Als ontvanger kun je je ex-partner verzoeken alsnog de alimentatiebedragen aan te passen en het te weinig betaalde bedrag alsnog over te maken. Werkt de betaler daar niet aan mee dan kun je bij het LBIO terecht. Als betaler zou ik je willen aanraden de indexering alsnog toe te passen. Het is zo zonde om het te laten aankomen op een incassotraject. Je bent het sowieso op grond van de wet verschuldigd en op extra kosten zit je toch ook niet te wachten.


Andere wijzigingen die voor alimentatie van belang kunnen zijn


Nu je toch bezig bent met de indexering is dat ook gelijk een moment om eens stil te staan bij de alimentatie. De tijd heeft immers niet stilgestaan.

Misschien is er wel wat veranderd in je persoonlijke of inkomenssituatie dat invloed heeft op de alimentatie. Ben je meer gaan verdienen of juist minder? Ben je gaan samenwonen? Zijn de kinderen in een nieuwe levensfase gekomen waar zij misschien meer kosten met zich meebrengen, terwijl de in het verleden vastgestelde bijdrage daarvoor niet meer toereikend is?

Is de wijziging niet heel ingrijpend, dan is het vaak beter om dit te laten rusten en door te gaan op de manier zoals het ging. Slaag je er als betaler nauwelijks meer in de alimentatie maandelijks op te hoesten of red je het als ontvanger van alimentatie al geruime tijd niet meer om financieel rond te komen, dan kan het zinvol zijn om te beoordelen of er iets aan de alimentatie kan worden gedaan.

Lukt het jullie nog om samen in overleg te gaan, dan is dat natuurlijk altijd de beste weg. Leg jullie situaties eens naast elkaar, maak een nieuw behoeftelijstje, laat een herberekening maken en kijk of je elkaar tegemoet kunt komen en een oplossing kunt vinden. Zeker als het om kinderalimentatie gaat of studiekosten van de kinderen en de ooit vastgestelde bijdrage is niet toereikend, dan is het jullie beider verantwoordelijkheid maar ook in het belang van jullie beiden en de kinderen dat hier een oplossing voor wordt gecreëerd.

Lukt het niet meer om samen afspraken te maken, dan is dit misschien het moment om eens te laten beoordelen of een procedure zinvol zou kunnen zijn. Daarbij zul je de kosten en de baten tegen elkaar af moeten wegen.

Wil je meer informatie of wil je laten beoordelen of een herberekening zinvol is? Neem dan gerust contact op met Family Matters voor een kosteloos kennismakingsgesprek.


Maak een
vrijblijvende
afspraak
Stel een vraag
Publicaties
Informatiefilms

Family Matters

Familierecht-
advocatuur

Scheiden

Bemiddeling

Financiën

Ouderschapsplan-
begeleiding

Preventief advies

Second Opinion