088 61 61 100

Scheiden: doe het samen

Preventie van “vechtscheidingen” in situaties waarbij kinderen betrokken zijn, staat gelukkig bij steeds meer mensen hoog op de agenda. Het is een goed teken dat een netwerk is ontstaan van professionals die te maken hebben met mensen en kinderen in echtscheidingssituaties en die zich inzetten om het tij te keren. Samen bereik je immers meer. Er zijn inmiddels talloze initiatieven. Zo ben ik met Family Matters Schiedam betrokken bij een werkgroep georganiseerd vanuit de gemeente Rotterdam.

Het tijdig beschikbaar stellen van goede voorlichting over de voordelen van mediation of overleg - in elk geval samen scheiden en samen problemen oplossen - is van groot belang. Niet weten waar je moet beginnen, wat de mogelijkheden zijn en wie je kan helpen, maakt dat je keuzes kunt maken die later niet handig blijken te zijn. Of meer kwaad doen dan goed. Informatie in een vroeg stadium geeft houvast. Dus daar willen we ons op richten.

Samen bij elkaar, samen uit elkaar

Is een conflict nog niet uit de hand gelopen, dan bestaat er altijd een mogelijkheid om daar uit te komen. Als je een conflict maar lang genoeg de tijd geeft om te rijpen, te groeien en te bloeien dan kun je in de fase terecht komen dat je er niet meer uitkomt, althans niet pijnloos. Het klinkt te simpel, maar je hebt er echt alle belang bij om er alles aan te doen om escalatie te voorkomen.

Als je je bewust bent van het risico, kun je in elk geval voorzorgsmaatregelen treffen. Want ook doorgaans redelijk denkende mensen kunnen - als een conflict de kans krijgt om te woekeren - een omslagpunt bereiken en alle redelijkheid uit het oog verliezen. Dan maakt het niet meer uit wat het kost - euro’s, gezondheid, relaties met anderen – als je maar vecht.

Reden te meer om het zover niet te laten komen. Je bent ooit samen een verbintenis aangegaan. Probeer deze dan ook samen netjes en redelijk af te wikkelen als het niet meer gaat tussen jullie. Samen naar een mediator, of om de tafel met ieder een eigen adviseur, maar wel met het doel om samen naar een regeling toe te werken: waarom zou je het niet doen!

Bekijk de video: scheiden doe je niet alleen. Dus doe het samen.

 

 

Scheiding goed regelen

Met het bevorderen van mediation zijn we er echter nog niet. Wat ik de laatste jaren veel zie is dat ouders (maar ook kinderloze paren natuurlijk) bewust gekozen hebben voor scheiden via een mediator en dat toch na verloop van tijd ernstige ruzies ontstaan die alle goede intenties teniet doen. Deze ruzies moeten dan alsnog voor de rechter worden uitgevochten en de kinderen raken alsnog klem.

Opstellen convenant

Hoofdoorzaak daarbij is de wijze waarop afspraken zijn vastgelegd in het convenant. Het convenant is een bindende overeenkomst, een juridisch document. Iets waar je op terug moet kunnen vallen als er een probleem ontstaat. Het is geen invuloefening. Het opstellen van een convenant vergt kennis en vaardigheden die niet iedere bemiddelaar bezit. Juridische kennis is essentieel als je een overeenkomst opstelt. Maar ook taalvaardigheid speelt een grote rol en kennis van wat er in de praktijk mis kan gaan bij de uitleg van overeenkomsten.

Niet het tekenen van een convenant zou het hoofddoel moeten zijn, maar het bereiken van een goede, consistente, juridisch dichtgetimmerde overeenkomst die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. En weten waarvoor je tekent.

Ik vind het oneindig jammer als ik wordt ingeschakeld door iemand die via internet of via een bureau dat echtscheidingen doet dacht iets goed geregeld te hebben, daar geld aan uitgegeven heeft en van een koude kermis thuiskomt. Het proberen op te lossen van wat er mis is gegaan kost aanzienlijk meer, als oplossen überhaupt nog mogelijk is. Het probleem is namelijk dat je wel getekend hebt en dat is vaak niet (eenvoudig) te herstellen.

Voornemens 2017  

Ook in 2017 zal ik mij in mijn praktijk in Schiedam inzetten om aandacht te geven aan de voordelen van samen op een goede manier scheiden, door onder meer zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Ook met de werkgroep mediation/voorkoming van vechtscheidingen gaan wij daarmee door.

Met mijn concept “Samen scheiden met grip op de kosten” ga ik ook door. Het is ontstaan vanuit het besef dat mensen in een toch al onzekere tijd duidelijkheid over de kosten belangrijk vinden. Samen de scheiding van a tot z regelen tegen een vast bedrag. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Bovenal wens ik iedereen een goede nieuwe start!

Family Matters