088 61 61 100

Bemiddeling

Wij zullen altijd beginnen met de vraag of er een mogelijkheid is dat je samen met je partner het scheidingstraject in gaat. De voordelen om samen met een bemiddelaar tot oplossingen komen zijn groot. Je houdt het heft in eigen hand en je hoeft niet tegenover elkaar voor de rechter te staan, die over jullie leven gaat beschikken. Je houdt de communicatie op gang en zeker als je samen ouders bent dan is dat een goede basis voor de toekomst. Als je stopt met communiceren in een periode dat de neuzen toch al niet meer dezelfde kant op staan is dat vaak een perfecte voedingsbodem voor misverstanden, wantrouwen, conclusies trekken en verwijdering. Dat geeft negatieve energie en wij zien er nooit iemand van opknappen.

Procederen in familiekwesties kan eigenlijk nooit een winnaar opleveren. Als het echt niet anders kan is het wel een manier om uitsluitsel te krijgen.

Maar het kan gelukkig ook anders. Wil je weten of jouw situatie zich leent voor bemiddeling, kom dan gerust samen kennismaken. Bemiddeling is niet alleen geschikt voor scheidende partners, maar ook bijvoorbeeld in geschillen tussen een ouder en een (jong)meerderjarig kind over een studiebijdrage, of voor grootouders die hun kleinkinderen weer willen zien. Samen kiezen voor mediation is geheel vrijblijvend, maar je moet wel bereid zijn je ervoor in te zetten. Lukt dit, dan zijn er winnaars: jullie en jullie kinderen.


Zorgvuldig scheiden: extra zorg voor, tijdens en/of na de scheiding

Vanuit de drijfveer om met een zorgvuldige begeleiding van een scheiding te zorgen dat betrokkenen weer op een goede manier verder kunnen en de schade van scheiden zoveel mogelijk te beperken heeft Family Matters de samenwerking gezocht en gevonden met Meander Training en Coaching. 

Emoties spelen bij het beëindigen van een relatie een grote rol. Zonder die emoties zou bijvoorbeeld de financiële regeling een stuk eenvoudiger zijn: een huis bijvoorbeeld is immers een stapel stenen als emotie buiten beschouwing blijft. 

Met de integrale aanpak - die vanwege het belang van maatwerk in verschillende vormen kan worden aangeboden -  is er aandacht voor zowel de zakelijke als de emotionele kant van de scheiding. Coach en Mindfulnesstrainer mevrouw Jos van Veen kan tijdens het scheidingstraject met beide partijen of met één van hen aan de slag om onder meer 
 

  • op heel praktische wijze handvatten te geven om de emoties een plek te geven, om dingen los te laten en/of te accepteren;
  • om iemand weer in zijn of haar kracht te laten komen die nodig is om beslissingen te kunnen nemen, verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen aandeel en leven
  • om te werken aan een goede toekomst. 


Scheiden is meer dan het afwikkelen van een juridische procedure. Het is een proces van afscheid, iets afsluiten en opnieuw beginnen. Een goede afwikkeling is voor beide partners en voor de kinderen van groot belang en een goede afwikkeling begint bij het besef van dat belang.

Rust krijg je door een oerdegelijke vastlegging van afspraken, zodat je iets hebt om op terug te vallen en je niet later alsnog voor vervelende verrassingen komt te staan. Weer opkrabbelen gaat met hulp en handvatten van een professional aanzienlijk sneller dan als je daar alleen voor gaat staan. De situatie waarin je je nu bevindt kun je niet veranderen, maar wel de manier waarop je er mee omgaat.

De gecombineerde aanpak heeft vele voordelen voor de direct betrokkene, maar ook voor de kinderen, voor werkgevers en bedrijven. Zolang je worstelt met de scheiding en alles wat daarbij komt kijken, beheerst dat je gedachten en je functioneren en ben je als ouder, werknemer of ondernemer niet met je (volledige) aandacht bij je kind, werk of bedrijf.

Samen kunnen we een plan op maat samenstellen, waarbij de persoonlijke behoeften en wensen van de cliënt die bewust met een scheiding wil omgaan centraal staan.  Soms kunnen 1 of 2 sessies bij de coach voldoende zijn, soms is er meer nodig. Kies je voor het traject ‘samen scheiden met grip op de kosten’, een uitstekend en volledig geregelde scheiding tegen een vast tarief, dan zijn daar op verzoek twee coachings- of mindfulness-sessies bij inbegrepen.

Ook als er geen mogelijkheid is om de scheiding samen te regelen is de gecombineerde aanpak aan te bevelen. Misschien heb je dan juist nog wel meer behoefte aan een extra steuntje in de rug.

 

 


Eigen adviseur / advocaat?

Kinderalimentatie

Ouderschapsplan

Maak een
vrijblijvende
afspraak
Stel een vraag
Publicaties
Informatiefilms

Family Matters

Familierecht-
advocatuur

Scheiden

Bemiddeling

Financiën

Ouderschapsplan-
begeleiding

Preventief advies

Second Opinion