088 61 61 100

Kinderalimentatie

Uit de praktijk blijkt dat er veel misverstanden bestaan over (kinder)alimentatie. Wat een collega betaalt of wat een vriendin ontvangt voor de kinderen is geen leidraad. Hoe werkt dit nu wel?

In de wet is geregeld dat beide ouders moeten bijdragen in de kosten van kinderen. Ouders moeten bijdragen naar rato van hun draagkrachten. Hoe hoog de kosten van de kinderen zijn is afhankelijk van het inkomen waarvan jullie als gezin leefden. Ook speelt de leeftijd van de kinderen een rol en hoeveel kinderen er in het gezin leven. Met deze input is uit tabellen af te lezen hoe hoog de kosten van jullie kind(eren) zijn. Die tabellen zijn gemaakt aan de hand van gemiddelden zoals het Nibud die heeft berekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat 1 kind gemiddeld 17 % van het netto inkomen kost, 2 kinderen 26 % en 3 kinderen 33 %.

De bedragen die uit de tabel volgen worden regelmatig als zeer hoog ervaren en veel mensen denken dat zij een dergelijk bedrag niet uitgeven aan de kinderen. In deze bedragen zitten echter niet alleen de direct zichtbare kinderkosten, zoals de kosten van kleding en voedsel maar ook het deel van de woonlasten en de energielasten die aan de kinderen toegerekend kunnen worden, oppaskosten, kosten van sport, incidentele kosten zoals de aanschaf van een fiets. Als je zelf een lijstje zou maken van de directe en indirecte uitgaven voor de kinderen over de periode van een jaar dan zie je vaak dat je toch wel op dat tabelbedrag uitkomt. Waaraan dit specifiek wordt uitgegeven verschilt per gezin, maar dat het wordt uitgegeven is wel een gegeven waar mee gerekend kan worden.

Als de kinderkosten berekend zijn dan moeten de draagkrachten worden bepaald. Daarvoor is het van belang dat zoveel mogelijk inkomensgegevens beschikbaar zijn. In het verleden speelden individuele lasten een rol in de berekening van kinderalimentatie. Inmiddels spelen individuele lasten een minder grote rol omdat bij het berekenen van kinderalimentatie forfaitaire bedragen worden gehanteerd voor de lasten.

Vervolgens kijk je hoe de zorg voor de kinderen is verdeeld. Als de kinderen voornamelijk bij een van de ouders verblijven is het gebruikelijk dat de andere ouder maandelijks een bijdrage aan die meest verzorgende ouder betaalt. Steeds vaker wordt gekozen voor een gelijkwaardiger zorgverdeling en daarbij kan een maatwerkoplossing worden afgesproken, waarbij bijvoorbeeld gewerkt wordt met een kinderrekening.

 

 


Maak een
vrijblijvende
afspraak
Stel een vraag
Publicaties
Informatiefilms

Family Matters

Familierecht-
advocatuur

Scheiden

Bemiddeling

Financiën

Ouderschapsplan-
begeleiding

Preventief advies

Second Opinion