088 61 61 100

Kinderalimentatie

Uit de praktijk blijkt dat er veel misverstanden bestaan over kinderalimentatie. Iedereen heeft er wel wat over te zeggen. Maar wat een collega betaalt of wat een vriendin ontvangt voor de kinderen is geen leidraad. Hoe werkt dit nu wel?

Hoe wordt kinderalimentatie berekend

In de wet is geregeld dat beide ouders moeten bijdragen in de kosten van kinderen naar rato van hun draagkrachten. Hoe hoog de kosten van de kinderen zijn, is afhankelijk van het inkomen waar jullie als gezin van leefden. Ook speelt de leeftijd van de kinderen een rol en hoeveel kinderen er in het gezin leven.

Met deze input is uit tabellen af te lezen hoe hoog de kosten van jullie kind(eren) zijn. Die tabellen zijn gemaakt aan de hand van gemiddelden zoals het Nibud die heeft berekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat 1 kind gemiddeld 17 procent van het netto inkomen kost, 2 kinderen 26 procent en 3 kinderen 33 procent.

Kinderalimentatie wat moet daarvan betaald worden

De bedragen die uit de tabel volgen, worden regelmatig als hoog ervaren. Zo denken veel mensen dat zij een dergelijk bedrag niet uitgeven aan de kinderen. In deze bedragen zitten niet alleen de direct zichtbare kinderkosten, maar ook het deel van de woonlasten en de energielasten. Denk dus niet alleen aan de kosten van kleding en voedsel, maar ook aan oppaskosten, kosten van sport en incidentele kosten zoals de aanschaf van een fiets.

Directe en indirecte uitgaven

Maak zelf eens een lijstje van de directe en indirecte uitgaven voor de kinderen over de periode van een jaar. Dan kom je waarschijnlijk ook op dat tabelbedrag uit. Waaraan dit specifiek wordt uitgegeven? Dat verschilt per gezin. Maar dat het wordt uitgegeven is wel een gegeven waar mee gerekend kan worden.

Draagkracht

Zijn de kinderkosten berekend? Dan moeten de draagkrachten worden bepaald. Daarvoor is het van belang dat zoveel mogelijk inkomensgegevens beschikbaar zijn. In het verleden speelden individuele lasten een rol in de berekening van kinderalimentatie. Inmiddels spelen die een minder grote rol omdat bij het berekenen van kinderalimentatie forfaitaire bedragen worden gehanteerd voor de lasten.

Hoe is de zorg voor de kinderen verdeeld

Vervolgens kijk je hoe de zorg voor de kinderen is verdeeld. Verblijven de kinderen voornamelijk bij een van de ouders? Dan is het gebruikelijk dat de andere ouder maandelijks een bijdrage aan die meest verzorgende ouder betaalt. Steeds vaker wordt gekozen voor een gelijkwaardiger zorgverdeling. Daarbij kan een maatwerkoplossing worden afgesproken, waarbij bijvoorbeeld gewerkt wordt met een kinderrekening. Op de pagina financiën bij co-ouderschap lees je hierover meer.


Financiën bij co-ouderschap

Wie betaalt de rekeningen?

Ouderschapsplan

Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?

Scheiden met een koophuis

Let op met een koophuis!

Huwelijkse voorwaarden

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?