088 61 61 100

Wat kost een familiekwestie

Uiteraard wil je dat een familiezaak goed en deskundig wordt geregeld en besef je dat daar kosten aan verbonden zijn. Aan elke dienst hangt een prijskaartje. De vraag is wat voor jou belangrijk is en wat je verwachtingen zijn. De prijs is dus relatief, maar wat koop je er nou voor? 

Familiekwesties zijn doorgaans niet "leuk" en dat geldt ook voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Het gaat echter wel om belangrijke levenskwesties die grote invloed hebben op je toekomst, welzijn en omgeving. Kortom, de financiële kant is bij alles wat er echt toe doet meestal niet de beslissende factor. De meerwaarde van Family Matters wordt gevormd door een hoog niveau van kennis, kwaliteit en persoonlijke aandacht. En die investering verdient zich terug.

Hou kosten in de hand

De complexiteit van een situatie of relatie bepaalt voor een groot deel de totale kosten. De grootste kostenverhogende factoren zijn wrok, misgunnen en principes. Die kun je bij jezelf vaak nog wel in de hand houden, maar meestal niet bij de ander. Door van aanvang af constructieve oplossingen na te streven, zetten we in op het voorkomen van escalatie. Zo lopen de kosten niet uit de hand.

Praktische, financiële en fiscale voordelen

Met de juiste instelling kun je zelf veel doen om de kosten en de duur van een procedure gunstig te beïnvloeden. Staan alle betrokkenen open voor overleg? Dan kun je maatwerkafspraken maken die resulteren in praktische, financiële en fiscale voordelen die ver boven de totale kosten van de procedure kunnen uitstijgen. Kortom, het optimaliseren van een regeling kost soms iets meer tijd en aandacht, maar het levert dan ook meer op.

Iedereen is uniek

Wees je ervan bewust dat je uniek bent en dat wij dat ook weten. Wat voor een ander goed is, kan voor jou anders of zelfs heel slecht uitpakken. Jouw wensen en situatie bepalen wat voor jou het beste is en dat vergt persoonlijk contact. Wij vinden het ook belangrijk dat je voldoende informatie geeft en krijgt zodat je goede keuzes kunt maken. Daarom zullen wij veel vragen stellen om te weten welke informatie je precies nodig hebt en waar je naartoe wilt. Is iets niet duidelijk, dan verwachten wij dat je ook vragen stelt en vertelt wat voor jou belangrijk is. Dat kost tijd, maar het is van onschatbare waarde 

Tarieven

Ons basis-uurtarief is € 235,95 inclusief BTW (€ 195,-- exclusief BTW). Alle werkzaamheden worden bijgehouden en in rekening gebracht in eenheden van 6 minuten tegen het geldende uurtarief. Blijven de werkzaamheden beperkt dan zijn de kosten lager. Is er veel te regelen en/of heb je behoefte aan meer overleg of advies, dan zijn de kosten hoger. Aan het begin van een traject betaal je een voorschot. Elke maand ontvang je een factuur met specificatie van de verrichte werkzaamheden. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkeling van de kosten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Family Matters werkt in beginsel niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zie www.rvr.org). Komt jouw jaarinkomen net boven de van toepassing zijnde grens voor gefinancierde rechtsbijstand en heb je geen vermogen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een gedifferentieerd uurtarief volgens een vaste staffel. Neem in zo'n geval je laatste twee jaaropgaven mee naar het eerste gesprek. Dan kunnen wij dit met je afstemmen.

Vast tarief

Tot slot bieden wij vastomlijnde werkzaamheden aan tegen een vast tarief bij scheiding als jullie samen de scheiding willen en kunnen regelen. Welk tarief voor jullie geldt en wat de voorwaarden zijn, kunnen wij tijdens een eerste kennismaking met jullie afspreken.

Kosten van derden

Naast het honorarium dat jullie aan ons betalen, komen kosten van derden voor jullie rekening, bijvoorbeeld de kosten van de rechtbank (griffierecht), de kosten van het opvragen van stukken en de kosten van het inschakelen van externe deskundigen.

Aftrekbare kosten

De kosten die je als alimentatie-ontvanger maakt voor het verkrijgen, verhogen of behouden van de partneralimentatie zijn voor de belasting aftrekbaar (Wet inkomstenbelasting: persoonsgebonden aftrek). Je moet dan denken aan de proceskosten en de kosten voor de juridische hulp die je hebt ingeschakeld. Van ons ontvang je altijd een gespecificeerde factuur waarmee je kunt aantonen dat je die kosten hebt gemaakt.

De ouder die kinderalimentatie betaalt, heeft vanaf januari 2015 geen recht meer op belastingaftrek. Voor 2015 ging deze belastingaftrek alleen op wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldeed en je kind niet in eigen levensonderhoud kon voorzien.

Stichting derdengelden

Ons kantoor heeft ervoor gekozen om geen derdengelden te ontvangen en beschikt daarom niet langer over een Stichting Derdengelden.


Preventief advies

Wanneer vraag je preventief advies aan?

Second opinion

Waarom een second opinion?

Eigen advocaat

Hoe ziet het scheidingsproces eruit?

Scheiden

Waar moet je beginnen?