088 61 61 100

Registratie rechtsgebiedenregister

Op grond van artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur staat mr. F.M.O. van Leeuwen in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Personen- en Familierecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten (minimaal) tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofd-rechtsgebied.