088 61 61 100

Financiën bij co-ouderschap

In geval van co-ouderschap kan er een maatwerkregeling worden afgesproken voor de kosten van de kinderen. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om met een kinderrekening te werken. Dat is een en/of rekening waar jullie beiden over kunnen beschikken. Wonen kinderen hoofdzakelijk bij een van de ouders, dan is het vaak die ouder die alle rekeningen krijgt en betaalt. Of alle kosten draagt. Woont een kind bij beide ouders, dan brengt dit met zich mee dat in beide huishoudens kosten voor de kinderen worden gemaakt. Dit kun je onderling verrekenen, maar makkelijker is het als die kosten van een kinderrekening worden afgeschreven.

Kinderrekening

Voor het gebruik van een kinderrekening wordt eerst gekeken wat de totale kosten van de kinderen zijn. Daarna wordt bekeken welk bedrag de ouders naar draagkracht op die rekening kunnen bijdragen. En welke kosten de beide ouders in het eigen huishouden dragen voor de kinderen voor eten en drinken, aandeel in de woonlast, energie en verzekeringen. Iedere ouder zal zelf voor die laatste kosten een bedrag beschikbaar hebben. Verdere kosten, zoals kleding, niet vergoede ziektekosten, schoolspullen, contributies, abonnementen enzovoorts kunnen van de kinderrekening worden afgeschreven.

Alimentatie en co-ouderschap

Jullie kunnen ook alimentatie afspreken. Bij co-ouderschap houdt dit in dat de meestverdienende ouder aan de minder verdienende ouder een bijdrage betaalt voor de kinderen. Ook daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verblijfskosten en zogenaamde verblijfsoverstijgende of kindgebonden kosten. De ouder die alimentatie ontvangt en bij wie de kinderen zijn ingeschreven, moet uit die bijdrage in beginsel de kindgebonden kosten betalen.

Voorbeelden daarvan zijn kosten van sportclubs, schoolkosten, abonnementen. De ouder die alimentatie betaalt, heeft zelf ook kosten voor de kinderen op de dagen dat de kinderen bij hem of haar verblijven. Met die kosten wordt rekening gehouden door bij het berekenen van de alimentatie met een hoog zorgkortingspercentage te rekenen. Bij minimaal 3 zorgdagen per week geldt in de regel een percentage van 35%.


Co-ouderschap

Wat is co-ouderschap?

Omgangsregelingen

Verdeling van de zorgtaken

Kinderalimentatie

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld?

Ouderschapsplan

Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?