088 61 61 100

Co-ouderschap

Soms merken we dat er verwarring bestaat over wat co-ouderschap nu precies is. Eigenlijk zou je alle ouders die allebei voor de kinderen zorgen als co-ouder kunnen zien.

Gelijkwaardig ouderschap of co-ouderschap?

In de wet komt co-ouderschap niet voor. De wet spreekt van gelijkwaardig ouderschap. Ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van een ouder om zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Een kind heeft op zijn beurt recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders. En dat verandert niet na een scheiding. In een ouderschapsplan kunnen jullie dat regelen en vormgeven.

Hoe jullie dit willen en kunnen vormgeven, is afhankelijk van jullie mogelijkheden en de situatie zoals die was toen jullie nog bij elkaar waren. Deelden jullie de zorgtaken altijd al gelijk, dan zal dat eerder na de scheiding ook het geval zijn. Anders dan wanneer één van jullie vooral de zorgtaken had en de ander 80 uur per week werkt en met name in de weekenden zorgtaken had. Maar ook dit is geen regel.

Je bent allebei ouder

De term co-ouderschap wordt meestal gebruikt bij een min of meer gelijkwaardige verdeling van de zorgtaken of zorgdagen. Maar staar je er niet op blind. Het gaat niet om het etiket dat je erop plakt. Bij wie een kind ook staat ingeschreven, bij wie het kind ook verblijft, ongeacht het aantal dagen, je bent allebei ouder.

Tref je een regeling die inhoudt dat jullie ongeveer evenveel tijd voor de kinderen zorgen in welke vorm dan ook? We noemen dit gemakshalve co-ouderschap. Dan vraagt dat in elk geval wel het een en ander van jullie. En van jullie kinderen. Denk daar goed over na.

Goed communiceren

Het gelijkwaardig ouderschap in de wet betekent niet per definitie co-ouderschap. Hoe gelijkwaardiger de zorgtaken verdeeld zijn, hoe groter het belang is dat jullie nog goed met elkaar communiceren. Lukt dat niet, dan leg je feitelijk de verantwoordelijkheid voor het co-ouderschap bij het kind neer. Als jullie de benodigde communicatie niet kunnen opbrengen, in welke positie zit het kind dan? Willen jullie ver van elkaar gaan wonen, dan zal dat lastig zijn voor een kind. Niet onoverkomelijk soms, maar zeker niet makkelijk.

Als de praktijk een co-ouderschap lastig maakt, stel je dan de vraag of je dat koste wat het kost zou willen afdwingen. Of het om de kwaliteit of de kwantiteit gaat. Bekijk of er andere manieren zijn om je betrokkenheid te tonen of een band op te bouwen. Het belangrijkste is bekijken wat goed is voor en wat past bij jullie kind. En als dat “co-ouderschap” blijkt te zijn, dan is het van belang daar goede afspraken over te maken. Dat kan door bijvoorbeeld een uitgebreider ouderschapsplan te maken.


Financiën bij co-ouderschap

Wie betaalt de rekeningen?

Omgangsregelingen

Verdeling van de zorgtaken

Kinderalimentatie

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld?

Ouderschapsplan

Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?