088 61 61 100

Co-ouderschap

Soms merken we dat er verwarring bestaat over wat co-ouderschap nu precies is. Eigenlijk zou je alle ouders die allebei voor de kinderen zorgen als co-ouder kunnen zien.

In de wet komt co-ouderschap niet voor. De wet spreekt van gelijkwaardig ouderschap. Ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van een ouder om zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Een kind heeft recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders. Hoe dit na een scheiding wordt vormgegeven kunnen jullie regelen in een ouderschapsplan. Hoe jullie dit in jullie geval willen en kunnen vormgeven zal afhankelijk zijn van jullie mogelijkheden en ook van de situatie zoals die was toen jullie nog bij elkaar waren. Deelden jullie de zorgtaken altijd al gelijk, dan zal dat eerder na de scheiding ook het geval zijn, dan wanneer één van jullie met name de zorgtaken had en de ander 80 uur per week werkt en met name in de weekenden zorgtaken had, maar ook dit is geen regel.

De term co-ouderschap wordt meestal gebruikt bij een min of meer gelijkwaardige verdeling van de zorgtaken of zorgdagen, maar staar je er niet op blind. Het gaat niet om het etiket dat je er op plakt. Bij wie een kind ook staat ingeschreven, bij wie het kind ook verblijft, ongeacht het aantal dagen, je bent allebei ouder.

Naarmate je een regeling treft die inhoudt dat jullie ongeveer evenveel tijd voor de kinderen zorgen in welke vorm dan ook, wat we co-ouderschap zullen noemen, vraagt dat in elk geval wel het een en ander van jullie. En van jullie kinderen. Denk daar goed over na. Het gelijkwaardig ouderschap in de wet betekent niet per definitie co-ouderschap. Hoe gelijkwaardiger de zorgtaken verdeeld zijn hoe groter het belang is dat jullie nog goed met elkaar communiceren. Lukt dat niet dan leg je feitelijk de verantwoordelijkheid voor het co-ouderschap bij het kind neer. Als jullie de benodigde communicatie niet kunnen opbrengen, in welke positie zit het kind dan? Ook als jullie ver van elkaar willen gaan wonen zal dat lastig zijn voor een kind, niet onoverkomelijk soms, maar zeker niet makkelijk.

Als de praktijk een co-ouderschap lastig maakt, stel je dan de vraag of je dat koste wat het kost zou willen afdwingen. Of het om de kwaliteit of de kwantiteit gaat. Bekijk of er andere manieren zijn om je betrokkenheid te tonen of een band op te bouwen. Het belangrijkst is bekijken wat goed is voor en wat past bij jullie kind. En als dat “co-ouderschap” blijkt te zijn dan is het van belang daar goede afspraken over te maken. Dat kan door bijvoorbeeld een uitgebreider ouderschapsplan te maken.


Omgangsregelingen

Co-ouderschap en Financiën

Kinderen in scheiding

Maak een
vrijblijvende
afspraak
Stel een vraag
Publicaties
Informatiefilms

Family Matters

Familierecht-
advocatuur

Scheiden

Bemiddeling

Financiën

Ouderschapsplan-
begeleiding

Preventief advies

Second Opinion