088 61 61 100

Omgangsregelingen

Buiten het co-ouderschap zijn allerlei varianten mogelijk waar het de verdeling van de zorgtaken betreft. Een weekend per 14 dagen en de helft van de schoolvakanties komt nog steeds heel veel voor. Dit kan uitgebreid worden met een of meer doordeweekse dagen. Er is geen standaardregeling: zeker als je enigszins met elkaar in gesprek blijft kun je een mooie maatwerkregeling treffen. Als sprake is van ploegendiensten of andere bijzonderheden in verband met werk dan kan een schema worden gemaakt dat zonodig ook per periode kan worden uitgewerkt. Zolang jullie daar ontspannen mee om gaan en bijvoorbeeld een agenda/planner maken voor de kinderen zodat zij duidelijkheid hebben, zullen de kinderen daar doorgaans prima mee kunnen leven. Bedenk ook dat de kinderen ook toen jullie bij elkaar waren al met onregelmatige werktijden te maken hadden.

Lukt communiceren helemaal niet meer dan nog is er geen reden om een kind bij een ouder weg te houden. Het komt nog steeds veel voor dat een ouder een kind in het geheel niet meer ziet. En het kind dus ook die ouder niet meer ziet. Zeer zelden is daar een steekhoudend argument voor.

Als je elkaar niet meer kunt uitstaan dan zijn er voldoende mogelijkheden om de confrontatie uit de weg te gaan. Als de kinderen op vrijdag uit school gehaald worden en op maandag naar school gebracht worden hoeven jullie als ex-partners elkaar niet te zien. Wel kan dit met de spulletjes van de kinderen ingewikkeld worden. De kinderen zouden door een familielid kunnen worden gehaald en gebracht. Dan betrek je wel een familielid in iets waar jullie als ouders verantwoordelijk voor zijn. Het maakt alles ook wat minder flexibel. Hoe moeilijk het ook is, de beste manier lijkt toch die te zijn waarbij je je eigen mindset verandert. Het gaat om de kinderen. Die varen er wel bij als jullie, de twee mensen die zij allebei liefhebben, beschaafd en zelfs vriendelijk tegen elkaar doen. Het geeft jullie ook de gelegenheid om even wat belangrijke informatie uit te wisselen en kinderen zullen zich meer op hun gemak voelen.

En als je kind zelf aangeeft dat het niet naar de andere ouder wil? Kinderen kunnen aanleiding hebben dat te doen. Je kind serieus nemen doe je door te luisteren wat het kind echt bedoelt, niet door een conclusie te trekken op basis van jouw gevoelens over je ex-partner. Bij een kind kunnen een andere woning, een nieuwe partner, een eng gordijn, andere eetgewoonten, andere geluiden, het gemis van een vriendje bij jou in de buurt, maken dat het er tegenop ziet om te gaan. Maar ook het gezicht van de andere ouder of de gedachte dat die ouder alleen zal zijn dat weekend. Voor je het weet is zijn er weken, maanden, jaren verstreken en is de drempel om naar de andere ouder te gaan wel heel hoog geworden.

Als je bedenkt dat omgang met beide ouders voor zich spreekt, dan is de volgende stap misschien ook makkelijker. Hoe meer het voor iedereen gewoon is, hoe makkelijker iedereen ermee om kan gaan. Tegen de stroom inzwemmen is altijd zwaarder dan met de stroom meegaan.


Maak een
vrijblijvende
afspraak
Stel een vraag
Publicaties
Informatiefilms

Family Matters

Familierecht-
advocatuur

Scheiden

Bemiddeling

Financiën

Ouderschapsplan-
begeleiding

Preventief advies

Second Opinion