088 61 61 100

Omgangsregeling of zorgregeling

Buiten het co-ouderschap zijn allerlei varianten mogelijk waar het de verdeling van de zorgtaken betreft. Een zorgregeling of omgangsregeling is geen standaardregeling. Een weekend per 14 dagen en de helft van de schoolvakanties komt nog steeds veel voor. Maar dit kan uitgebreid worden met een of meer doordeweekse dagen. Zeker als je met elkaar in gesprek blijft, kun je een mooie maatwerkregeling treffen. Uitgangspunt is dat een kind beide ouders moet kunnen blijven zien na scheiding. De invulling daarvan regelen jullie samen en alleen als dat niet lukt, de rechter.

Omgangsregeling ploegendienst

Is er sprake van ploegendiensten of andere bijzonderheden in verband met werk? Dan kan een schema worden gemaakt dat ook per periode kan worden uitgewerkt. Zolang jullie ontspannen met een omgangsregeling omgaan, kunnen de kinderen daar doorgaans prima mee leven. Zo kun je bijvoorbeeld een agenda maken voor de kinderen zodat zij duidelijkheid hebben. Bedenk dat de kinderen ook toen jullie bij elkaar waren al met onregelmatige werktijden te maken hadden.

Omgangsregeling niet nakomen

Lukt communiceren helemaal niet meer? Dan is dat nog geen reden om een kind bij een ouder weg te houden. Het komt nog steeds veel voor dat een ouder een kind helemaal niet meer ziet. En het kind dus ook die ouder niet. Zeer zelden is daar een juridisch steekhoudend argument voor. Kun je elkaar niet meer uitstaan? Dan zijn er voldoende mogelijkheden om de confrontatie uit de weg te gaan en de omgangsregeling na te komen.

Vinden jullie het als ouders moeilijk om elkaar te zien? Dan kun je bijvoorbeeld afspreken dat de kinderen op vrijdag vanuit school naar de andere ouder gaan en op maandag weer naar school worden gebracht. Wel kan dit met de spulletjes van de kinderen ingewikkeld worden. De kinderen kunnen ook door een familielid worden gehaald en gebracht. Maar dan betrek je wel een familielid in iets waar jullie als ouders verantwoordelijk voor zijn. Het maakt alles ook wat minder flexibel.

Hoe moeilijk het ook is, de beste manier is toch die waarbij je je eigen mindset verandert. Het gaat om de kinderen. Die varen er wel bij als jullie, de twee mensen die zij allebei liefhebben, ‘normaal’, beschaafd en zelfs vriendelijk tegen elkaar doen. Het geeft jullie ook de gelegenheid om praktische informatie uit te wisselen. Bovendien zullen de kinderen zich zo meer op hun gemak voelen.

Omgangsregeling kind wil niet

Geeft je kind zelf aan dat het niet naar de andere ouder wil? Kinderen kunnen een aanleiding hebben om dat te doen die heel anders kan zijn dan we kunnen raden. Je kind serieus nemen doe je door te luisteren wat het kind echt bedoelt. Niet door een conclusie te trekken of iets in te vullen op basis van jouw gevoelens over je ex-partner. Een kind kan door veel dingen van streek raken: een andere woning, een nieuwe partner, een eng gordijn, andere eetgewoonten, andere geluiden of zelfs het gemis van een vriendje. Maar ook de uitdrukking op het gezicht van de andere ouder of de gedachte dat die ouder alleen zal zijn dat weekend kunnen maken dat het er tegenop ziet om te gaan.

Voor je het weet zijn er weken, maanden, jaren verstreken en is de drempel om naar de andere ouder te gaan hoog geworden. Als je bedenkt dat omgang met beide ouders voor zich spreekt, dan is de volgende stap misschien ook makkelijker. Hoe meer het voor iedereen gewoon is, hoe makkelijker iedereen ermee om kan gaan. Tegen de stroom inzwemmen is altijd zwaarder dan met de stroom meegaan.


Co-ouderschap

Wat is co-ouderschap?

Financien bij co-ouderschap

Wie betaalt de rekeningen?

Kinderen en financiën

Wie betaalt de meeste kosten?

Ouderschapsplan

Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?