088 61 61 100

Scheiden

Scheiden is een ingrijpend proces. Daarvan zijn wij ons bewust. Je toekomstbeeld spat uit elkaar en dat is pijnlijk. Vergeet aan de andere kant niet dat er nog een toekomst voor je ligt. Je kunt nu woedend, bang, verdrietig of teleurgesteld zijn. Laat die emoties het verloop van het scheidingsproces niet bepalen, want dat is vragen om moeilijkheden. Ga je zo'n negatieve spiraal in, dan is de kans groot dat je daar een jaar later nog in zit. Wij zijn ervan doordrongen dat je met een positieve en constructieve insteek eerder je evenwicht hervindt. Zo creëer je een betere basis voor de toekomst. Vanuit dit uitgangspunt helpen wij je door het hele proces heen.

De toon maakt de muziek

Hoe dat proces verloopt, is afhankelijk van hoe jullie tegenover elkaar staan. Is de communicatie nog goed, dan kunnen jullie prima samen met één adviseur afspraken maken op basis van goede informatie. Gaat het moeizaam, maar hebben jullie beiden de wil om in overleg afspraken te maken? Dan kun je ieder een familierecht-advocaat inschakelen, die het overleg bevordert. In beide gevallen kan alles in een overeenkomst worden geregeld en hoeven jullie niet tegenover elkaar te staan voor de rechter.

Soms wordt duidelijk dat er geen enkele basis meer is voor overleg. Dan kan het geschil aan de rechter worden overgelegd. In alle gevallen is het de toon die de muziek maakt. Op een harde actie komt een harde tegenactie en dat is vaak helemaal niet nodig.

Waar moet je beginnen?

Na een periode van twijfel, piekeren, ruzies, problemen, stiltes of verwijdering komt het besef: het gaat echt niet meer samen. Al tijdens die periode kunnen tientallen vragen in je hoofd spelen: wat betekent dit voor de kinderen? Hoe vertel je zoiets aan de kinderen? Hoe moet het nu met de zaak? Hoe gaat mijn financiële plaatje eruitzien? Waar kan ik gaan wonen? Als één van jullie de knoop heeft doorgehakt, of misschien wel allebei, dan komt er een heleboel op je af.

Wat kun je zelf doen?

  • Zorg goed voor jezelf en de kinderen;
  • Verdriet, boosheid, teleurstelling: deze gevoelens zijn volkomen normaal. Druk ze niet weg, maar reguleer ze wel zoveel mogelijk. Reageer het niet af op de kinderen en betrek hen er niet in. Zoek zonodig hulp;
  • Zoek belangrijke documenten bij elkaar;
  • Zoek tijdig deskundige hulp en neem geen onvoorbereide overhaaste beslissingen;
  • Schrijf vragen en gedachten voor jezelf op en hou je kring van “adviseurs” beperkt: vrienden, familie, collega’s kunnen goedbedoelde adviezen geven, maar uiteindelijk kan het de onderlinge band schaden en vaak doet het meer kwaad dan goed;
  • Social media is niet de plek om dit soort zaken te delen;
  • Bij Family Matters vind je een goede en betrokken bemiddelaar of adviseur voor de vervolgstappen.

Extra ondersteuning

Family Matters werkt samen met coach en communicatietrainer mevrouw Jos van Veen, Meander Training en Advies. Door met haar aan de slag te gaan voor, tijdens of na de scheiding kun je zorgen dat je beter met de scheiding en de daarbij behorende emoties uit de voeten kunt. Het doel is immers dat je weer goed verder kunt. Jos kan op verschillende manieren in het proces betrokken worden. Dat is afhankelijk van de specifieke behoefte. Soms is het zinvol om te starten met coaching voordat je aan een procedure of bemiddeling begint. Als je nog niet toe bent aan de zakelijke afwikkeling omdat de emoties nog te zeer in de weg zitten, dan stagneert het. Je loopt dan het risico van vertraging, onnodige escalatie en/of oplopende kosten. Soms blijkt gedurende het traject dat hulp bij de acceptatie of verwerking of een beetje extra kracht noodzakelijk is om verdere stappen te kunnen maken. Wij streven altijd naar een maatwerkpakket. Laat het weten als je behoefte hebt aan deze geïntegreerde aanpak.

Het traject in hoofdlijnen

Wenst een van jullie de scheiding? Dan zal die er altijd komen. De weg ernaartoe kan rustig zijn, hobbelig of turbulent. Het traject is in hoofdlijnen weer te geven. De zijwegen en omleidingen bepalen jullie echter zelf, waarbij de procesbegeleider ervoor moet zorgen dat niet te ver van de hoofdweg afgeweken wordt.

Bij aanvang van het traject nemen wij een stappenplan met je door dat wij gedurende het traject kunnen bijstellen. Hoe dat stappenplan eruitziet, is afhankelijk van jullie situatie.

 

Vraag een kennismakingsgesprek aan 

 


Mediation

Wil je samen tot een oplossing komen?

Eigen advocaat

Hoe ziet het scheidingsproces eruit?

Tarieven

Wat kost een familiekwestie?

Contact

Neem direct contact op!