088 61 61 100

Eigen advocaat / adviseur

Het proces met ieder een eigen advocaat / adviseur verloopt in hoofdlijnen als volgt: 

 1. Inventariseren situatie;
 2. Informatie en advies;
 3. Voorstel aan jouw man of vrouw;
 4. Advocaten onderling corresponderen over het voorstel;
 5. Optie: 4-gesprek;
 6. Ouderschapsplan (OP) proberen te maken;
 7. Diverse pogingen om tot overeenstemming te komen;
 8. Bereiken jullie overeenstemming? Dan verzoekschrift/procesinleiding met convenant naar de rechtbank;
 9. Bereiken jullie geen overeenstemming? Dan inhoudelijke procedure;
 10. Optie: voorlopige voorzieningen;
 11. Verzoekschrift met nevenvoorzieningen;
 12. Andere partij voert binnen 6 tot 10 weken schriftelijk verweer;
 13. Optie: zelfstandige verzoeken bij verweer;
 14. Optie: verweer tegen zelfstandige verzoeken;
 15. Rechter prikt zittingsdatum;
 16. Actuele stukken naar rechtbank;
 17. Mondelinge behandeling;
 18. Enkele weken na de mondelinge behandeling (deel)beschikking (=uitspraak);
 19. Soms aanhouding voor bepaald onderdeel;
 20. Optie allebei akte van berusting tekenen;
 21. Scheiding kan ingeschreven worden;
 22. Optie: 1 van beide tekent akte van berusting niet: 3 maanden wachten tot echtscheiding rond is;
 23. Optie: Hoger beroep.

Scheiden in 3 dagen?

Wij zijn wij?

Kinderen in scheiding

Maak een
vrijblijvende
afspraak
Stel een vraag
Publicaties
Informatiefilms

Family Matters

Familierecht-
advocatuur

Scheiden

Bemiddeling

Financiën

Ouderschapsplan-
begeleiding

Preventief advies

Second Opinion