088 61 61 100

Eigen advocaat

Het inschakelen van een advocaat wordt nog wel eens geassocieerd met conflict en strijd. Niet altijd ten onrechte overigens. Over het algemeen is de gespecialiseerde familierechtadvocaat gericht op oplossingen. Zo is hij ervan doordrongen dat overleg zijn cliënt beter dient dan strijd.

Advocaat en zijn rol als adviseur

In de eerste plaats houdt het inschakelen van een advocaat in dat iemand je deskundig bijstaat, adviseert en informeert. Een advocaat kan een procedure starten als dat nodig is. Hij heeft ruime kennis van waar mensen in procedures tegenaan lopen en waar eerder over geprocedeerd is. Vervolgens kan hij je vanuit die kennis goed vertellen waar je op moet letten en waar je risico’s loopt. Schakel je een advocaat in, dan heb je dus in elk geval een adviseur.

Wat doet jouw adviseur?

De volgende stap is dat jouw adviseur contact opneemt met de advocaat of adviseur van jouw (ex-)partner. Als beide advocaten gericht zijn op overleg, dan kan dit leiden tot een procedure die niet veel afwijkt van een mediationtraject. Jullie kunnen dan ieder met de eigen advocaat afspraken maken die vervolgens worden vastgelegd in een overeenkomst. Na het tekenen van die overeenkomst kan de procedure bij de rechtbank schriftelijk verlopen. Zo hoeven jullie niet voor de rechter te verschijnen.

Lukt het niet om in overleg afspraken te maken? Dan kan een advocaat een procedure starten en het geschil voorleggen aan de rechter. De ander kan daarop reageren en op een zitting kunnen jullie met de advocaten jullie standpunten verder toelichten. Op basis daarvan maakt de rechter afwegingen die de rechter vastlegt in een uitspraak, de beschikking.

Het scheidingsproces

Het scheidingsproces met ieder een eigen advocaat, ook wel adviseur genoemd, verloopt in hoofdlijnen in vier fases:

 1. Inventarisatie
  • Het verzamelen en bestuderen van de stukken
  • Vragen en doorvragen
  • Het in kaart brengen van de situatie
  • Informatie en advies
  • Vervolgstappen bespreken
 2. Overleg
  • Het contact leggen met de andere partij of advocaat
  • Eventueel een viergesprek
  • Schriftelijk voorstellen uitwisselen
  • Overeenstemming? Afspraken vastleggen in een overeenkomst
 3. Procedure
  • Snel: Indien overeenkomst: snelle procedure zonder zitting
  • Tijdrovend: inhoudelijk procederen, door middel van verzoekschrift, verweerschrift met eventuele zelfstandige verzoeken en verweerschrift daartegen
  • Mondelinge behandeling
  • Uitspraak rechter
 4. Afwikkeling
  • Allebei akte van berusting tekenen; scheiding kan ingeschreven worden. Pas als echtscheiding bij de gemeente is ingeschreven is de scheiding rond
  • Als een van beiden de akte van berusting niet tekent: 3 maanden wachten tot echtscheiding ingeschreven kan worden
  • Mogelijkheid van hoger beroep
  • Praktische zaken afwikkelen

Mediation

Wil je samen tot een oplossing komen?

Second opinion

Waarom een second opinion?

Scheiden met een koophuis

Let op met een koophuis!

Ouderschapsplan

Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?