088 61 61 100

Huwelijksvoorwaarden

Uit de praktijk blijkt dat veel mensen zich nauwelijks bewust zijn van hun huwelijksvermogensregime. Bij ongeveer 25% van de huwelijken wordt gekozen voor huwelijkse voorwaarden. Circa drie kwart van de koppels regelt niets en trouwt dus in gemeenschap van goederen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de mensen die voor huwelijkse voorwaarden gekozen hebben niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de inhoud daarvan. De huwelijkse voorwaarden verdwijnen vaak in de kast en komen pas weer boven tafel als er sprake is van een echtscheiding. En al zijn de huwelijkse voorwaarden doorgaans gemaakt om toekomstige problemen te voorkomen: zoals blijkt uit de vele procedures die hierover gevoerd worden zijn de huwelijkse voorwaarden vaak een bron van ellende.

Vanuit de procespraktijk kun je achteraf goed bekijken wat er bij aanvang of tijdens de rit is misgegaan. Je kunt niet altijd alles voorkomen, maar goed advies voordat je deze belangrijke overeenkomst sluit, of op het moment dat je omstandigheden tijdens het huwelijk veranderen draagt in elk geval bij aan bewustere keuzes en minder frustraties. Want hoe vaak horen wij niet “als ik me dat had gerealiseerd….”. Dus geen “als” of “had ik maar”, maar pro actief zaken regelen, naleven en zonodig bijsturen. Wij kunnen je daarbij helpen.


Maak een
vrijblijvende
afspraak
Stel een vraag
Publicaties
Informatiefilms

Family Matters

Familierecht-
advocatuur

Scheiden

Bemiddeling

Financiën

Ouderschapsplan-
begeleiding

Preventief advies

Second Opinion