088 61 61 100

Huwelijkse voorwaarden

Veel mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun huwelijksvermogensregime. Bij ongeveer 25 procent van de huwelijken wordt gekozen voor huwelijkse voorwaarden. Driekwart van de koppels regelt niets en trouwt dus automatisch in gemeenschap van goederen. Maar wat is wijsheid: trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?

Gemeenschap van goederen versus huwelijkse voorwaarden

Tot 1 januari 2018 omvatte de gemeenschap van goederen alle goederen en schulden. Dus alles wat er voor het huwelijk al was en alles wat tijdens het huwelijk verkregen werd. Erfenissen en schenkingen vielen ook in de gemeenschap tenzij de erflater of schenker dit had uitgesloten.

Wetswijziging huwelijkse voorwaarden per 1 januari 2018

In hoofdlijnen houdt de huidige wet in dat alleen in de gemeenschap valt wat tijdens het huwelijk wordt verkregen. Erfenissen en schenkingen vallen niet meer automatisch in die gemeenschap. Dit kan op het eerste gezicht een voordeel lijken, maar het kan ook nadelig uitpakken.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan het nieuwe stelsel de afwikkeling van die gemeenschap heel complex maken. Daardoor kiezen veel koppels nu vaker voor huwelijkse voorwaarden en niet voor het wettelijke systeem.

Wanneer moet je actie ondernemen?

Het is altijd belangrijk om voor het huwelijk goed na te denken over jullie situatie. In de volgende situaties is het in het bijzonder zinvol om actie te ondernemen:

  • Eigen bedrijf
  • Een van beiden heeft een huis en hypotheek op zijn/haar naam
  • Een partij heeft schulden en de andere partij vermogen
  • Ervaring met eerdere scheiding

Het kan ook gebeuren dat tijdens het huwelijk iets wijzigt waardoor het verstandig is om die gewijzigde situatie eens onder de huwelijksvermogensrechtelijke loep te houden.

Huwelijkse voorwaarden bij eigen bedrijf

Heb je een eigen bedrijf? Dan kan het wenselijk zijn dat bedrijf te beschermen. Maar het kan ook een overweging zijn om je partner te beschermen tegen de risico’s die een onderneming met zich meebrengt. Bij een eventuele scheiding wil je immers niet dat het bedrijf omvalt. Bij een eventueel faillissement wil je niet dat je gezin daarin meegetrokken wordt. Hoe de huwelijkse voorwaarden er uit moeten komen te zien, is afhankelijk van de situatie en jullie wensen. Van belang is dat je erbij stilstaat en met een deskundige bespreekt wat jullie afwegingen zijn. Vervolgens moet dit helder worden vastgelegd.

Waarom huwelijkse voorwaarden

De reden om naar de notaris te gaan om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen zal altijd zijn dat je de juridische kant van het huwelijk (of partnerschap) goed geregeld wilt hebben. Allereerst is van belang dat je weet wat de wettelijke gemeenschap van goederen inhoudt. Past dat niet in jullie situatie dan is het belangrijk om afspraken te maken die voor jullie wel passend zijn. Vervolgens is het wel essentieel dat jullie handelen zoals jullie met de huwelijkse voorwaarden beoogd hebben. Als je op papier afspreekt dat je alle financiën gescheiden houdt, maar je doet dit in de praktijk niet dan creëer je alsnog een potentieel strijdpunt of risico.

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de mensen die voor huwelijkse voorwaarden heeft gekozen niet of nauwelijks op de hoogte is van de inhoud daarvan. De “papieren” verdwijnen vaak in de kast en komen pas weer boven tafel bij een echtscheiding. En al zijn de huwelijkse voorwaarden doorgaans gemaakt om toekomstige problemen te voorkomen, vaak vormen ze een bron van discussie en conflicten. De vele procedures spreken helaas boekdelen.

Meerwaarde Family Matters

Vanuit de procespraktijk kunnen wij achteraf goed zien wat bij aanvang of tijdens de rit is misgegaan op dit vlak. Je kunt niet altijd alles voorkomen. Maar goed advies draagt in elk geval bij aan bewustere keuzes en minder frustraties. Niet alleen voordat je een huwelijksovereenkomst sluit, maar ook op het moment dat je omstandigheden tijdens het huwelijk veranderen is het goed om een deskundige te laten meekijken. Want hoe vaak horen wij niet “als ik me dat maar had gerealiseerd….”. Dus geen “als” of “had ik maar”, maar pro-actief zaken regelen, naleven en zonodig bijsturen. Family Matters helpt je daarbij op de goede weg.

 Neem contact op voor advies 

 


Financiën

Hoe pak ik het aan?

Kinderalimentatie

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld?

Scheiden met een koophuis

Let op met een koophuis!

Scheiden

Waar moet je beginnen?