088 61 61 100

Huwelijkse voorwaarden nog up-to-date?

Na een romantisch aanzoek volgt een enerverende periode waarin een heleboel geregeld moet worden. Jullie gaan trouwen! Jurk, pak, ring, locatie, vervoer, fotograaf…. Allemaal hartstikke leuk om mee bezig te zijn, los van ‘een beetje’ (keuze)stress.

Een mooi ritueel, het bekronen van de liefde, een reden voor een feestje, een zakelijke verbintenis: hoe kijken jullie er eigenlijk tegenaan?

Natuurlijk moet je volop genieten van alle voorbereidingen, maar sta toch ook even stil bij de zakelijke kant. Weet je wat het boterbriefje inhoudt? Je gaat ja zeggen op een vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand over rechten en plichten die de wet aan de huwelijkse staat verbindt.

Huwelijkse voorwaarden: de zakelijke kant

In de wet is - los van of je in gemeenschap van goederen trouwt of na het maken van huwelijkse voorwaarden - geregeld dat echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd zijn. Daarnaast zijn echtgenoten niet alleen verplicht elkaar het nodige te verschaffen, maar ook de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te verzorgen, op te voeden en de kosten daarvan te dragen.

Echtgenoten moeten elkaar inlichtingen verschaffen over het door hen gevoerde bestuur en over de stand van hun goederen en schulden en zij moeten bijdragen in de kosten van de huishouding. Ook ontstaat aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden. Met het huwelijk ga je een band aan die verplichtingen schept die ook na het einde van het huwelijk nog kunnen doorwerken (bijvoorbeeld in de vorm van partneralimentatie).

De wet geeft ook een regeling voor het vermogen, de bezittingen en schulden. In de wet is de (beperkte) gemeenschap van goederen geregeld. Regel je niets, dan geldt die wettelijke regeling. Wil je dat niet, dan moet je samen iets vastleggen bij de notaris: huwelijkse voorwaarden.

Bij de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen klonk regelmatig dat “nu automatisch huwelijkse voorwaarden” gelden, maar dat is een misverstand.

Huwelijkse voorwaarden zijn feitelijk jullie manier om een regeling te kiezen die bij jullie past. Een keuze. Maatwerk dus. Regel je zelf niets, dan geldt de wet. Maar wat betekent dit voor jou? Is dat wel handig onder jullie specifieke omstandigheden?

Verschillende huwelijkse voorwaarden 

Er zijn verschillende soorten voorwaarden waar je uit kunt kiezen. Jullie kunnen alle financiën bijvoorbeeld volledig gescheiden houden, of gedeeltelijk. Jullie kunnen jaarlijks overgespaard inkomen verrekenen of aan het einde van het huwelijk. Je kunt dus kiezen wat bij jullie past. Best goed om even over na te denken, toch? Je kiest tenslotte ook niet voor de dichtstbijzijnde feestlocatie. Tenzij je er na vergelijking met andere op uitkomt dat die toch echt voor jullie de leukste en de beste is…

Kortom, geniet van het toewerken naar de mooiste dag van je leven, maar vergeet daarbij de zakelijke kant van het verhaal niet. Het is beter om te weten hoe het zit en waar je aan toe bent, dan dat je later voor onaangename verrassingen komt te staan.

Huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk

Jaren geleden getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dus dat zit wel goed...denk je. Dat is zeker niet altijd het geval. Vaak belanden akten huwelijkse voorwaarden in de kast en wordt er niet meer naar omgekeken. Terwijl het leven zich ontwikkelt en jullie zelf ook niet stil staan.

Daardoor wordt vaak pas bij een scheiding (of overlijden) ontdekt dat de regeling al geruime tijd niet (meer) voldeed aan de wensen, verwachtingen en de veranderde leefomstandigheden. Je hebt ooit voor de huwelijkse voorwaarden gekozen vanuit een behoefte iets goed te regelen. Huwelijkse voorwaarden die ongewijzigd blijven onder gewijzigde omstandigheden voorzien niet meer in die behoefte.

Ze gelden echter wel, zolang ze niet zijn gewijzigd!

En regelmatig hoor ik dat de akte die er is, zelfs nooit een echte bewuste keuze is geweest, maar een door de notaris aangereikt (standaard) document was. Je doet er dus verstandig aan om zo nu en dan toch eens naar die akte te (laten) kijken.

Huwelijkse voorwaarden die niet meer up-to-date zijn, kunnen problemen opleveren, die voorkomen hadden kunnen worden. Gelukkig kunnen jullie dit nog samen oplossen, als jullie je daarvoor inspannen Niet alleen als jullie nog samen zijn, maar zelfs nog als jullie bijvoorbeeld het huwelijk aan het beëindigen zijn.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk

Als in de loop van het huwelijk blijkt dat de huwelijkse voorwaarden niet meer volstaan, kunnen jullie ervoor kiezen om deze te wijzigen. Dit moet ook weer bij notariële akte.

Is het bijvoorbeeld jullie tweede huwelijk en hebben jullie destijds gekozen voor ‘(ijs)koude’ uitsluiting? En zijn jullie inmiddels 17 of 20 jaar getrouwd en vinden jullie dit huwelijk het beste dat jullie ooit had kunnen overkomen? Wil je dan nog wel vasthouden aan de defensieve keuze die je lang geleden hebt gemaakt?

Als de tijd bepaalde wonden heeft geheeld, kan dat aanleiding zijn om de huwelijkse voorwaarden te wijzigen en alsnog voor een (vorm van) gemeenschap te kiezen.

Misschien waren jullie allebei in loondienst op het moment dat jullie trouwden en hebben jullie nooit voorzien dat een van jullie ondernemer zou worden. Dan kan het van groot belang zijn om daar toch afspraken over vast te leggen.

Zo zijn er talloze veranderingen te bedenken die aanleiding geven om de huwelijkse voorwaarden weer eens uit de kast te halen. Kijk er eens naar, praat er eens over en neem gerust contact op als je hier vragen over hebt.