088 61 61 100

Scheiden met kinderen

Het besluit is genomen, jullie gaan scheiden. Maar kinderen zien het liefst hun gezin bij elkaar. Dat is hun veilige wereld en die willen ze graag houden, zelfs als er weleens ruzie of spanning is. Zolang het niet vreselijk uit de hand loopt, hebben zij het liefst papa en mama bij elkaar. Daarom blijven sommige ouders voor de kinderen bij elkaar. Kinderen voelen dan vaak wel dat er “iets” is, waardoor zij toch bang en onzeker kunnen zijn als het niet besproken wordt.

Is er echt geen basis meer om bij elkaar te blijven, dan zullen jullie beiden of zal één van jullie toch een knoop doorhakken. Dat is een zware stap. Maar voor jullie kinderen, die daar niet om gevraagd hebben en die daar volkomen machteloos in zijn, komt de klap nog harder aan. Maar hoe pak je dat dan aan, scheiden met kinderen.

scheiden met kinderen

Samen scheiden met kinderen

Over het algemeen willen ouders er alles aan doen om het zo goed mogelijk voor de kinderen te doen. Dat is al een hele uitdaging, dus vergeet perfectie: dat bestaat niet in zo’n situatie. Hoe goed je het ook wilt doen: kinderen willen dit het liefst helemaal niet. Willen ze het wel, dan is de situatie waarin zij zitten al slecht. Zo mogelijk moet je dus verdere schade proberen te beperken. En de beste manier om dat te doen is samen.

Samen hebben jullie ooit voor kinderen gekozen. Samen hebben jullie naar de geboorte uitgekeken en samen hebben jullie na de geboorte het allerbeste voor jullie zoon of dochter gewenst. De mooiste buggy, mooie kleertjes, een spaarplan, de beste school, gezonde voeding. Zolang het gezin jullie vanzelfsprekende wereld is, staan alle neuzen die kant op: je wilt dat je kind het goed heeft en alle mogelijkheden krijgt om het beste uit zichzelf te halen.

De kinderen houden van jullie beiden

Als jullie als partners uit elkaar gaan, blijven jullie nog steeds die twee ouders die dat voor ogen hadden voor de kinderen. Als je samen bent, heeft ieder zijn rol en taak in het gezin, vullen jullie elkaar aan en vangen jullie over en weer dingen voor elkaar op. De een heeft bijvoorbeeld meer verzorgende taken en de ander is meer betrokken bij sport of huiswerkbegeleiding.

Kortom, voor de kinderen zijn jullie nog steeds die twee ouders. Ze weten niet beter. De kinderen houden van jullie beiden. Jullie teleurstelling, boosheid of verdriet veranderen dat niet. Het kan wel zo zijn dat als kinderen die gevoelens bij hun ouders zien dat zij niet meer weten wat zij moeten of mogen voelen.

Hoe beleven kinderen een scheiding

Er wordt vaak gezegd dat kinderen flexibel zijn. Zelfs als dat zo is, betekent dat niet dat zij dan ook maar alle kanten opgetrokken moeten worden. Wat zij het liefst willen en echt denken dat kun je bijvoorbeeld bekijken op de website van Villa Pinedo.

Er is veel onderzoek gedaan naar kinderen die met echtscheiding te maken hebben gekregen. Daaruit volgt onder meer dat kinderen - die over het algemeen geen inspraak hebben gehad in de ingrijpende beslissing - zich gehoord willen voelen. Hoe moeilijk het ook is: praat met de kinderen, wees duidelijk en vooral: luister naar wat zij te zeggen hebben. Geef ze de ruimte om zich te uiten. Niet elk kind is daar even goed in, maar jullie kennen je kind en weten het beste hoe je het individuele kind kunt bereiken.

Dat soms halve klassen bestaan uit kinderen van gescheiden ouders; dat het niet meer ongebruikelijk is dat ouders gaan scheiden; dat maakt de situatie voor een kind niet makkelijker. Als een kind bij de ene ouder is, mist het kind de andere ouder. Bovendien moet een kind wennen aan twee huizen, waar dingen soms zo anders zijn. Het heen en weer pendelen tussen beide ouders, beide huizen, vergt nogal wat van een kind. Dat geeft onrust. Denk dus niet direct dat het aan de andere ouder ligt als je kind op wisselmomenten uit zijn normale doen is en eerst weer even moet wennen.

In een beperkt aantal gevallen is er echt iets aan de hand en dan moet een kind beschermd worden. In vrijwel alle andere gevallen heeft een kind er behoefte aan, recht op en belang bij om een band met vader en met moeder te houden en te hebben. Al ben je persoonlijk teleurgesteld in je ex-partner, de wetenschap dat het voor de ontwikkeling van je kind goed is om van beide ouders te blijven houden en genieten, kan je op moeilijke momenten misschien helpen. Voor je kind is het goed als hij of zij voelt dat het goed is als hij of zij naar papa of mama gaat.

De intentie om je kind een mooie jeugd te geven heb je. Hoe ga je daar nu mee om als je gaat scheiden?

Tips

  • Neem het maken van een ouderschapsplan serieus: het is bedoeld als waarborg voor jullie kinderen, niet als lastige “huiswerkopdracht”
  • Bekijk in de dagelijkse praktijk wat je kunt doen om het voor je kind makkelijker te maken. Denk aan de manier waarover je praat over de ander, de manier waarop je naar je kind luistert zonder te oordelen, hoe je flexibel met bepaalde afspraken kunt omgaan als dit in het belang van je kind is.
  • Vraag zo nu en dan eens aan je kind wat hij of zij lastig vindt in praktische zin en kijk of je daar iets aan kunt doen.
  • Sta er over en weer voor open om signalen met elkaar te bespreken zonder het als een persoonlijke aanval te zien.
  • Probeer een vorm van samenwerking te creëren met de andere ouder. Dat komt jullie allemaal ten goede.