088 61 61 100

Alimentatie in zwaar weer

Het is april 2020 en een groot deel van de wereld staat een beetje stil. Inmiddels zijn we allemaal min of meer aan het wennen aan een nieuwe werkelijkheid die helaas op 28 april of 1 juni aanstaande niet ineens weer zal veranderen naar hoe het ooit was.

Ik hoop van harte dat alles goed met je gaat en met je dierbaren. Dat je in goede gezondheid verkeert. De realiteit is echter dat velen grote zorgen hebben en niet alleen waar het de gezondheid betreft. Bedrijven worden zwaar geraakt door deze crisis en daar kun je niet alleen als ondernemer, maar ook als werknemer een flinke klap door krijgen.

In eerste instantie ben je wellicht bezig geweest met het verwerken van die boodschap; het zoeken naar creatieve oplossingen en/of de tering naar de nering zetten. Hopen dat het allemaal toch meevalt. Maar nu blijkt dat laatste niet het geval en het ziet ernaar uit dat dit nog wel een tijd zal duren. Wat betekent dit voor jou?

Veranderingen in de alimentatiesfeer

Een verandering in jouw inkomen kan bijvoorbeeld ook gevolgen hebben in de alimentatiesfeer. Is ooit een alimentatie vastgesteld of afgesproken, dan moet je als alimentatiebetaler aan die onderhoudsverplichting voldoen. Je kunt niet zonder meer ophouden met betalen. Kun je dus echt niet meer betalen, onderneem dan snel actie.

Sta je nog op goede voet met je ex-partner, meldt dan zo snel mogelijk dat de crisis jou heeft geraakt en dat dat ook gevolgen heeft voor de ander die mede afhankelijk is van jouw inkomen. Misschien kun je samen tot een tijdelijke oplossing komen om deze moeilijke periode te overbruggen. Staat jouw ex-partner daar niet voor open en stop je met betalen, dan kun je eventueel met incasso maatregelen worden geconfronteerd. Je kunt daar het beste niet op gaan wachten. Hoe eerder je actie onderneemt hoe beter.

Redenen voor alimentatiewijziging

Alimentatie kan door een rechter worden gewijzigd als sprake is van een wijziging in de omstandigheden. Voor de rechter moet je kunnen aantonen dat dit het geval is. Als advocaat kan ik je uitleggen hoe een rechter dit beoordeelt en aan welke voorwaarden je moet voldoen om kans te maken dat de rechter de alimentatie aanpast.

Mijn advies zal altijd zijn om eerst toch nog eens via mij te proberen in overleg te treden. Je hebt namelijk een acuut probleem, het water staat je mogelijk al tot aan de lippen en een procedure duurt lang. Als je snel lucht wilt, is overleg de beste optie. Het is ook een fraaie optie omdat je maatwerkafspraken kunt maken en je over en weer iets kunt geven en nemen.

Lukt dat bijvoorbeeld niet omdat de relatie dermate verstoord is dat er geen redelijk overleg meer mogelijk is, dan is het zaak om zo snel mogelijk een verzoekschrift bij de rechter in te dienen. Wijzigt een rechter alimentatie, dan is de terugwerkende kracht van de uitspraak beperkt. Een wijziging zal niet eerder ingaan dan per de dag dat het verzoekschrift is ingediend.

Beroep doen op ex-partner

Ben je alimentatieontvanger en verlies je inkomsten door de coronacrisis, dan kan het ook zinvol zijn om je te laten informeren of je een beroep kunt (of zelfs moet) doen op jouw ex-partner.

Is het inkomensverlies zodanig dat je een beroep moet doen op ‘bijstand’, dan kan de gemeente van je verlangen dat je alsnog aanspraak maakt op (hogere) partneralimentatie. Ook in andere gevallen kan het zo zijn dat je je ex-partner kunt vragen om bij te springen.

Aan partneralimentatie heeft bij de vaststelling daarvan in veel gevallen ten grondslag gelegen de zogenaamde huwelijksgerelateerde behoefte, gebaseerd op het inkomen dat jullie samen tijdens het huwelijk genoten.

Een voorbeeld

Stel dat jouw huwelijksgerelateerde behoefte € 2.500,- netto was. Na de scheiding ben je een dag meer gaan werken en kon je zelf in € 2.000,- van die behoefte voorzien. Jouw ex-partner had ruimte om € 1.500,- netto partneralimentatie aan jou te betalen. De behoefte van € 2.500,- maximeert echter de partneralimentatie. Jouw ex-partner is daarom het bruto equivalent van € 500,- aan jou gaan betalen, ofwel omdat jullie dat zo afgesproken hadden ofwel omdat een rechter dit in een uitspraak heeft bepaald.

Nu kan het zijn dat jij door de Corona crisis niet meer in staat bent om zelf € 2.000,- te verdienen, bijvoorbeeld omdat je als zzp-er geen opdrachten meer hebt of omdat je je baan kwijtraakt. Mogelijk zou dan de alimentatie verhoogd kunnen worden. Dat kan van belang zijn als je je vaste lasten niet meer kunt betalen. Ook hier geldt: laat je eerst adviseren over jouw mogelijkheden en zet in eerste instantie in op overleg.