088 61 61 100

Indexering alimentatie 2023

Alles wordt duurder. Zoals elk jaar wordt alimentatie per 1 januari op grond van de wet verhoogd met een percentage dat wordt vastgesteld aan de hand van de gemiddelde loonstijging op basis van cijfers van het CBS.

De verhoging geldt zowel voor partner- als kinderalimentatie en geldt in beginsel voor iedereen behalve voor diegenen die het in een convenant hebben uitgesloten. Inmiddels is het indexeringspercentage voor het jaar 2023 in de Staatscourant bekend gemaakt.

Per januari 2023 moeten alimentatiebedragen worden verhoogd met 3,4 %. Alimentatie wordt meestal aan het eind van de maand bij vooruitbetaling voor de aankomende maand voldaan. In de meeste gevallen moet dus de alimentatie voor januari 2023 vóór 1 januari worden betaald. Vergeet dus niet het maandelijkse bedrag per eind december aan te passen.

De verhoging met 3,4 % geldt zowel voor partner- als voor kinderalimentatie. In convenanten kan dit indexeringspercentage ook voor andere bedragen van toepassing zijn verklaard. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als jullie werken met een kinderrekening. Soms wordt afgesproken dat onttrekkingen aan de kinderrekening ook moeten worden geïndexeerd.
Tip: stem met elkaar af welke bedragen verhoogd moeten worden en hoe het beeld er voor komend jaar uit komt te zien. Zo kun je misverstanden voorkomen.

Indexering met terugwerkende kracht

Is de alimentatie de afgelopen jaren niet verhoogd? Doe dat dan alsnog. De indexeringspercentages over de afgelopen jaren zijn:


• 2022: 1,9%
• 2021: 3,0%
• 2020: 2,5%
• 2019: 2,0%
• 2018: 1,5%
• 2017: 2,1%
• 2016: 1,3%
• 2015: 0,8%
• 2014: 0,9%
• 2013: 1,7%
• 2012: 1,3%
• 2011: 0,9%

Op de website van het LBIO staat een eenvoudig instrument waarmee je kunt berekenen hoe hoog het bedrag nu zou moeten zijn. Als de alimentatie over het afgelopen jaar of over meerdere jaren niet is verhoogd, dan moet dat alsnog gebeuren. Als alimentatie ontvanger kun je je ex-partner verzoeken om de alimentatiebedragen aan te passen en het te weinig betaalde bedrag alsnog over te maken. Werkt de betaler daar niet aan mee, dan kun je bij het LBIO of een deurwaarder terecht.

Alimentatiebetalers raad ik aan de indexering alsnog toe te passen. Het is zo zonde om het te laten aankomen op een incassotraject. Je bent het sowieso op grond van de wet verschuldigd en op extra kosten zit je toch ook niet te wachten.

Andere wijzigingen die voor alimentatie van belang kunnen zijn

En nu je toch bezig bent met de indexering alimentatie 2023, sta dan ook een moment stil bij de alimentatie. De tijd heeft immers niet stilgestaan. Misschien is er wel iets veranderd in je persoonlijke omstandigheden of je inkomenssituatie dat invloed heeft op de alimentatie. Ben je meer gaan verdienen of juist minder? Ben je gaan samenwonen? Zijn de kinderen in een nieuwe levensfase gekomen, waardoor de in het verleden vastgestelde bijdrage niet meer toereikend is? Op fiscaal gebied zijn er veranderingen die invloed hebben op de draagkracht. Zo verandert de hypotheekrenteaftrek jaarlijks waardoor de netto woonlast hoger wordt. De fiscale tariefaanpassing geldt overigens ook voor andere aftrekposten.

Is de wijziging niet heel ingrijpend? Dan is het vaak beter om dit te laten rusten en door te gaan op de manier zoals het ging. Slaag je er als betaler nauwelijks meer in de alimentatie maandelijks op te hoesten? Of red je het als ontvanger van alimentatie al geruime tijd niet meer om financieel rond te komen of de kinderkosten te dragen? Dan kan het zinvol zijn om te beoordelen of er iets aan de alimentatie kan worden gedaan.

Lukt het jullie nog om samen in overleg te gaan, dan is dat natuurlijk altijd de beste weg. Leg jullie situaties eens naast elkaar, laat een herberekening maken en kijk of je elkaar tegemoet kunt komen en een oplossing kunt vinden. Zeker als het om kinderalimentatie gaat of studiekosten van de kinderen en de ooit vastgestelde bijdrage is niet toereikend, dan is het jullie beider verantwoordelijkheid maar ook in het belang van jullie beiden en de kinderen dat hier een oplossing voor wordt gecreëerd.

Lukt het niet meer om samen afspraken te maken, dan is dit misschien het moment om eens te laten beoordelen of een procedure zinvol zou kunnen zijn. Daarbij zul je de kosten en de baten tegen elkaar af moeten wegen.

Wil je meer informatie of wil je laten beoordelen of een herberekening zinvol is? Neem dan gerust contact op met Family Matters voor een kennismakings- of adviesgesprek.